Groot geaderd witje
Aporia crataegi
Groot geaderde Witjes kom je in Belgie ook soms tegen, maar deze exemplaren zaten vrij laat ( eind augustus) op een bergweide nog te zonnen van de laatste stralen. Wat me opviel bij een van deze vlinders was de geringe omvang. Ik vermoed dat de betreffende vlinder een kwart kleiner was dan normaal. De pop uit Dourbes is geparasiteerd. Je ziet vanonder nog de zwarte vlekjes kenmerkend voor een intact exemplaar.