Bleek Hooibeestje
Coenonympha dorus
Dit hooibeestje kwam ik al zwetend tegen op een bergpad in het Mercantour Nationale Park. Al klimmend tussen struweel zaten ze te zonnen op de stenen en dorre takken. Ik heb me in bochten moeten wringen om deze foto's te nemen: het harde zonlicht maakte het me niet gemakkelijk