Bleek Blauwtje
Lysandra coridon
Een Bleek Blauwtje zat op een bizarre stengel met een verwelkte bloem: soms creeert een late zomeravond een aantal boeiende gelegenheden. Andere exemplaren zijn gefotografeerd op een aantal graslanden, meestal in Augustus. Vaak zitten ze op verdorde takjes of planten. Zelf heb ik de indruk dat deze soort soms massaal voorkomt op bepaalde weliswaar kwetsbare biotopen. In Wallonie wordt er toch heel wat aandacht geschonken om nieuwe kansen te creeren voor deze vlinders. Toch wel goed nieuws hier.