Info

Butterfly Photography: sometimes frowning eyebrows of course, but it combines a number of intriguing aspects: nature, technology, beautiful colors, composition, long days and lots of patience. My current camera is a Canon EOS 40D combined with a Canon Macro objective EF 100mm 2.8 USM on a Manfrotto tripod (190XPROB - 804RC2). Recently I bought the Canon Macro objective EF 180mm 3.5L USM and trying to get a grip on it.

Butterfly identification is done using following references:

- Bink - Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest - Europa - Tolman & Lewington - Collin’s Butterfly Guide

- Maes & Van Dyck - Dagvlinders in Vlaanderen

- Maes, Vanreusel & Van Dyck Van Dyck- Dagvlinders in Vlaanderen - Nieuwe kennis voor betere actie

- Bos, Bosveld, Groenendijk, Van Swaay & Wijnhoff - De dagvlinders van Nederland

- Groupe de Travail Lépidoptères Lycaena - Papillons de jour de Wallonie (1985- 2007)

- Lafranchis - Dagvlinders van Europa

- Wijnhoff, van Swaay, Veling & Vliegenthart - De nieuwe veldgids Dagvlinders

Finally, identification errors are inevitable. You can mail your helping hints and tips to - MelisWim@gmail.com. Of course, other remarks and suggestions are always welcome.

Thanks in advance.  - Wim Melis

__________________________________________________________________________________

Vlinderfotografie: Soms fronsende wenkbrauwen natuurlijk, maar het combineert wel een aantal intrigerende zaken: natuur, technologie, kleurenpracht, composities, lange dagen en veel geduld... Mijn toestellen die ik vandaag de dag gebruik zijn een Canon EOS 40D gecombineerd met een Canon Macro Lens EF 100mm 2.8 USM en een Manfrotto statief (190XPROB - 804RC2 ). Recent ook een nieuuws Canon Macro Lens EF 180mm 3.5L USM gekocht en nu volop aan het experimenteren. Bij het wandelen neem ik dit allemaal niet mee en heb ik een kleine Canon G7 in bereik.

Determinatie van de vlinders doe ik met volgende boeken:

- Bink - Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest - Europa - Tolman & Lewington - Collin’s Butterfly Guide

- Maes & Van Dyck - Dagvlinders in Vlaanderen

- Maes, Vanreusel & Van Dyck Van Dyck- Dagvlinders in Vlaanderen - Nieuwe kennis voor betere actie

- Bos, Bosveld, Groenendijk, Van Swaay & Wijnhoff - De dagvlinders van Nederland

- Groupe de Travail Lépidoptères Lycaena - Papillons de jour de Wallonie (1985- 2007)

- Lafranchis - Dagvlinders van Europa

- Wijnhoff, van Swaay, Veling & Vliegenthart - De nieuwe veldgids Dagvlinders

Tot slot kunnen er altijd fouten in de determinatie zitten, die kan je altijd mailen naar volgend E-mail adres - MelisWim@gmail.com. Natuurlijk, zijn andere opmerkingen en suggesties ook welkom.

Alvast bedankt - Wim Melis